BLANCOELIPSO-S-A II
Produktnr.:
1856950
Spesifikasjon:
Blandebatteri i krom med stengekran for oppvaskmaskin.

NOK 7192.50

Antall
Beskrivelse
Tidløs design for alle formål. Med stengekran for oppvaskmaskin. Passer godt til LIVIT.
TEKNISKE DATA: Maks vanntrykk 10 bar. Anbefalt vanntrykk 3,0 - 5,0 bar. (Test-trykk 16 bar.) Maks temperatur 70 grader C, anbefalt varmtvann temperatur 60 grader C. Med keramisk innmat (kartusj) som gir lang levetid. MÅL: se bildeskisse
Medfølgende siler må monteres på vanninntaket. NB! Merk at stengekranen er på baksiden av batteriet.