Cinderella Comfort med Urinal
Produktnr.:
100836
Spesifikasjon:
Pakketilbud: Cinderella Comfort + Cinderella Urinal

NOK 40990

Antall
Beskrivelse

Beskrivelse

Strømforbruk

Ved hver forbrenning, forbrukes det 0,8 - 1,5  kWh.
Toalettet styrer forbrenningstiden automatisk ved hjelp temperaturmålinger i forbrenningskammeret.
På denne måten oppnås en optimal forbrenning.

Garantier, service
Produktet er omfattet av kjøpslovens bestemmelser. Garantitiden er 3 år for fabrikasjonsfeil.
Service på toalettet gjøres etter avtaler. Garantien er ihht. gjeldende lovverk. Vi har et meget godt servicenett over det meste av landet.

Tekniske spesifikasjoner
Sittehøyde 540 mm
Høyde 600 mm
Bredde 390 mm
Dybde 590 mm
Vekt 34 kg
Kapasitet Inntil 12 personer pr døgn
Ventilasjonskanal/rør - 110 mm utvendig/innvendig rør
Installasjon - spenning 220-240 V, 10 A
Viftekapasitet - 150m3/h
Effekt ved forbrenning - 2000 W
Energiforbruk pr forbrenning - 0,8-1,5 kWh

 

Cinderella Comfort er innvendig utført i syrefast stål. 
Utvendig skall er laget av komposittmateriale. Cinderella Comfort har innebygget vifte som avkjøler toalettet og trekker ut avgasser og damp. 
Alle komponenter i toalettet er gjennomtestet og er av høy kvalitet. Hvert toalett gjennomgår et omfattende testprogram som en del av produksjonen. Cinderella er testet og godkjent av NEMKO, DEMKO, SEMKO, FIMKO. Cinderella er også EMC-testet i henhold til gjeldende EU normer og CE-merket.

I tilfelle strømbrudd er Cinderella Comfort utstyrt med et oppladbart batteri som kan drive avtrekksvifte og elmotor. Brukeren trenger ikke å lade batteriet opp, systemet tar seg av dette.

Varmekilden består av en spesialprodusert varmekolbe, som er designet for å takle høye belastninger. Temperaturen reguleres ved sensorer som styres av kretskortet. Forbrenningskammeret er isolert av materialer som isolerer selv ved ekstremt høye temperaturer.

Alle komponenter i toalettet er gjennomtestet og av aller høyeste kvalitet i sitt slag. Hvert toalett har gått gjennom et omfattende testprogram på fabrikken.

 

Urinal:

Beskrivelse
Funksjon:
Cinderella Urinal skal KUN brukes til urinering,og egner seg godt som avlastningstoalett til eksisterende toalettløsninger i hytta. Toalettet kan plasseres enten ved siden av, eller i nærheten av hoved toalettet, eller i eget rom om det er mest hensiktsmessig.
 
Installasjon:
Innstaller urinalet på ønsket plass, 50 mm avløpsrør for urinen kan enten ledes ut igjennom vegg eller gulv, merk at ved gulvgjennomføring vil toalettets
avstand til bakvegg bli ca. 20 cm. Avløpsrøret for urinen ledes ut til egnet resipient som sandfilter, samletank eller annen gråvannsløsning. Urinalet festet til underlaget med skruer (medfølger ikke) eller ved å bruke silikon. Når Cinderella Urinal er montert, og avløpsrør til mottak er tilkoblet, er toalettet klar til bruk.
 
Luktsperre:
Cinderella Urinal er utstyrt med en membran luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske, og er derfor alltid frostsikker. Vedlikehold av luktsperren er skylling i vann en til to ganger i året.
 
Alternative mottak til urinavløp:
 
Avløp til egen mottakstank
Dersom hytta har tett samletank for vanntoalett kan urinavløpet kobles direkte inn på avløpsledningen eller tanken. Urinen kan eventuelt føres til en egen mottakstank for urin som tømmes av slamsugebil ved behov.
Avløp til egen gråvannsfilter
Dersom hytta har et eksisterende gråvannsfilter for dusj og vaskevann, kan avløpet fra Cinderella Urinal kobles sammen med denne.
Sandfilter:
Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. For kortere avstander fra overflatevann bør sakkyndig kontaktes. En infiltrasjonsgrøft, som vist på skissen under kan være en fornuftig løsning. Denne kan du ordne selv. Bunnen av grøfta skal være plan og ikke gå dypere enn 50 cm under jordflaten.
Urinen dreneres da ut i et lag med f.eks. pukk eller Lecakuler. Over drenslaget legges fiberduk og jord for å hindre luktdannelse og frost.