Sorter produkter etter: ProduktnavnPris Retning: OppNed

45 graders bend ø110 mm.

45 graders bend Ø110mm
45 graders bend som kan benyttes for eksempel om lufterøret skal føres skrått forbi takutspring.

 

NOK 210

Antall

Avløpsrør Ø50mm

Avløpsrør Ø50mm i polyetylenplast

 

NOK 120

Antall

Cinderella Classic

Norskprodusert elektrisk toalett som forbrenner toalettavfallet til aske ved høy temperatur. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet og har stor kapasitet. Forbrenner både vått og tørt, men kan leveres med urinal for begge kjønn
 ...Cinderella er et elektrisk forbrenningstoalett, der toalettavfallet forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Cinderella er utrustet ned en platinakatalysator for odørfri forbrenning. Askeskuffen tømmes etter ca. ukes bruk. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i bolighus, fritidsboliger, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke strøm på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

Med i pakken følger 500 poser, 40cm Ø110mm rør (gjennom vegg), 90 gr. T-bend 110mm, samt pipehatt.

NOK 29490

Kampanjepris NOK 28015

Antall

Cinderella Classic m/Urinova høyre

Norskprodusert elektrisk toalett som forbrenner toalettavfallet til aske ved høy temperatur. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet og har stor kapasitet. Forbrenner både vått og tørt, men kan leveres med urinal for begge kjønn.
Cinderella er et elektrisk forbrenningstoalett, der toalettavfallet forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Cinderella er utrustet ned en platinakatalysator for odørfri forbrenning. Askeskuffen tømmes etter ca. ukes bruk. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i bolighus, fritidsboliger, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke strøm på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

Med i pakken følger 500 poser, 40cm Ø110mm rør (gjennom vegg), 90 gr. T-bend 110mm, samt pipehatt.

NOK 37267.50

Kampanjepris NOK 35400

Antall

Cinderella Classic m/Urinova venstre

Norskprodusert elektrisk toalett som forbrenner toalettavfallet til aske ved høy temperatur. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet og har stor kapasitet. Forbrenner både vått og tørt, men kan leveres med urinal for begge kjønn.
Cinderella er et elektrisk forbrenningstoalett, der toalettavfallet forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Cinderella er utrustet ned en platinakatalysator for odørfri forbrenning. Askeskuffen tømmes etter ca. ukes bruk. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i bolighus, fritidsboliger, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke strøm på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

Med i pakken følger 500 poser, 40cm Ø110mm rør (gjennom vegg), 90 gr. T-bend 110mm, samt pipehatt.

NOK 37267.50

Kampanjepris NOK 35400

Antall

Cinderella Classic med Urinal

Pakketilbud: Cinderella Classic + Cinderella Urinal

NOK 35990

Kampanjepris NOK 34190

Antall

Cinderella Comfort m/Urinova høyre

Norskprodusert elektrisk toalett som forbrenner toalettavfallet til aske ved høy temperatur. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet og har stor kapasitet. Forbrenner både vått og tørt, men kan leveres med urinal for begge kjønn.
Cinderella er et elektrisk forbrenningstoalett, der toalettavfallet forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Cinderella er utrustet ned en platinakatalysator for odørfri forbrenning. Askeskuffen tømmes etter ca. ukes bruk. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i bolighus, fritidsboliger, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke strøm på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

Med i pakken følger 500 poser, 40cm Ø110mm rør (gjennom vegg), 90 gr. T-bend 110mm, samt pipehatt.

NOK 41480

Kampanjepris NOK 39406

Antall

Cinderella Comfort m/Urinova venstre

Norskprodusert elektrisk toalett som forbrenner toalettavfallet til aske ved høy temperatur. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet og har stor kapasitet. Forbrenner både vått og tørt, men kan leveres med urinal for begge kjønn.
Cinderella er et elektrisk forbrenningstoalett, der toalettavfallet forbrennes ved høy temperatur til minimal askemengde. Cinderella er utrustet ned en platinakatalysator for odørfri forbrenning. Askeskuffen tømmes etter ca. ukes bruk. Cinderella kan benyttes overalt der det finnes elektrisitet som i bolighus, fritidsboliger, arbeidsbrakker og båter. Toalettet trenger ikke vann for å fungere.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke strøm på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

Med i pakken følger 500 poser, 40cm Ø110mm rør (gjennom vegg), 90 gr. T-bend 110mm, samt pipehatt.

NOK 41480

Kampanjepris NOK 39406

Antall

Cinderella Comfort med display

Cinderella COMFORT- strømbasert!
BEST I TEST
Les hele testen her
Se video
Forbrenningstoalett med lukket luftstyringssystem.
Krever kun 230V og 10A.
- Bedre inneklima
- Tilfredsstiller Tek10 krav
- Antibakterielt sete
- Optimal forbrenning

NOK 34490

Kampanjepris NOK 32765

Antall

Cinderella Comfort med Urinal

Pakketilbud: Cinderella Comfort + Cinderella Urinal

NOK 40990

Kampanjepris NOK 38940

Antall

Cinderella Gas

Cinderella Gas forbrenner toalettavfall ved høy temperatur til minimal askemengde. En propanflaske plasseres ved siden av toalettet og sørger for en rask og effektiv forbrenning på hele 3000W. En platinakatalysator er montert i toalettet for luktfri forbrenning. Det benyttes Ø110mm utluftingsrør for evakuering av varm luft over tak. Strømkrav 12 volt.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke gass på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.
Video:

NOK 35490

Kampanjepris NOK 33715

Antall

Cinderella Gas m/Urinova høyre

Cinderella Gas m/Urinova høyre. Urinal plassert på høyre side av Cinderella - mangedobler kapasiteten.Cinderella Gas forbrenner toalettavfall ved høy temperatur til minimal askemengde. En propanflaske plasseres ved siden av toalettet og sørger for en rask og effektiv forbrenning på hele 3000W. En platinakatalysator er montert i toalettet for luktfri forbrenning. Det benyttes Ø110mm utluftingsrør for evakuering av varm luft over tak. Strømkrav 12 volt.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke gass på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

 

NOK 42480

Antall

Cinderella Gas m/Urinova venstre

Cinderella Gas m/Urinova venstre. Urinal plassert på venstre side av Cinderella - mangedobler kapasiteten.Cinderella Gas forbrenner toalettavfall ved høy temperatur til minimal askemengde. En propanflaske plasseres ved siden av toalettet og sørger for en rask og effektiv forbrenning på hele 3000W. En platinakatalysator er montert i toalettet for luktfri forbrenning. Det benyttes Ø110mm utluftingsrør for evakuering av varm luft over tak. Strømkrav 12 volt.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en UriNova slipper man å bruke gass på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

 

NOK 42480

Antall

Cinderella gas med Urinal

Pakketilbud: Cinderella gas + Cinderella Urinal

NOK 41990

Kampanjepris NOK 39890

Antall

Cinderella Urinal

Cinderella urinal med luktsperre

NOK 7990

Kampanjepris NOK 7590

Antall

Compact overjordsfilter enkel

Overjordsfilteret kan benyttes som et alternativ eller et supplement til infiltrasjonsgrøft. Filteret er prefabrikert og leveres komplett med filtralite rensemedium og drensrør, ferdig montert.

Selve filterhuset er perforert på sidene og vil derfor drenere ut alt vann. I tillegg dreneres vann ut i bunnen (ingen bunnplate). Man må vurdere om de stedlige forholdene er egnet til å ta imot og drenere bort den mengde gråvann som ledes inn i filteret.

 

NOK 7990

Antall

Flexibend

Fleksibelt bend som forenkler monteringen av avløpet fra UriNova modellene. Kan bendes i ønsket vinkel mellom 0 - 90 grader. ...

 

NOK 80

Antall

Infiltrasjonspakke under jord

Renseløsning anbefalt av Bioforsk Jord og Miljø. Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. For kortere avstander fra overflatevann bør sakkyndig kontaktes. En infiltrasjonsgrføt med en filterflate på ca 1m2 som vist på tegningen er en god løsning. Denne kan graves/utformes selv. Bunnen av grøfta skal være plan og ikke dypere enn 60cm i forhold til terrengflaten. Urinen dreneres ut i midten av et 30cm lag med Lecakuler/grov pukk med lite finstoff. Over drenslaget legges fiberduk og et ca 30 cm lag jord for å hindre luktdannelse og frost. Pakken består av et perforert 110mm rør, lengde 2 meter, en fiberduk på 2x0,5m. I tilleg trenger du et 50mm rør/bend frem til toalettet og 500 liter filtralite rensemedium (eller tilsvarende).

 

NOK 1200

Antall