Compact overjordsfilter enkel
Produktnr.:
6110024
Spesifikasjon:
Overjordsfilteret kan benyttes som et alternativ eller et supplement til infiltrasjonsgrøft. Filteret er prefabrikert og leveres komplett med filtralite rensemedium og drensrør, ferdig montert.

Selve filterhuset er perforert på sidene og vil derfor drenere ut alt vann. I tillegg dreneres vann ut i bunnen (ingen bunnplate). Man må vurdere om de stedlige forholdene er egnet til å ta imot og drenere bort den mengde gråvann som ledes inn i filteret.

NOK 7990

Antall
Beskrivelse
Variant størrelse Enkel
Kapasitet n/a personer
Bredde 80 cm
Dybde 120 cm
Høyde 52 cm