Urinova Cindy høyre
Produktnr.:
6110051
Spesifikasjon:
Urinal for begge kjønn. Mangedobler kapasiteten på forbrenningstoalettet Cinderella.

NOK 6990

Antall
Beskrivelse

Påbygginstoalett for Cinderella forbrenningstoalett. Mangedobler kapasiteten og reduserer strømforbruket med inntil 83%.

Urinalet er utstyrt med en spesialutviklet partikkel- og luktsperre som hindrer lukt i å trenge inn i toalettrommet. Sperrevæsken fungerer som en propp og lukthindrer.

Urin er en bakteriefri og steril væske som det ikke er kontroversielt å drenere kontrollert til naturen.