Urinova Kompakt
Produktnr.:
6110020
Spesifikasjon:
Løser problemene med store væskemengder fra hyttetoaletter. Også perfekt i kombinasjon med forbrenningstoaletter

NOK 7990

Antall
Beskrivelse

Urinalet er utstyrt med en spesialutviklet partikkel- og luktsperre som hindrer lukti å trenge inn i toalettrommet. Sperrevæsken fungerer som en propp og lukthindrer. UriNova er patentsøkt og designbeskyttet.

UriNova har stor interesse både i eksisterende og nye hytter fordi urin er en steril væske som enkelt kan dreneres på egen grunn. I kombinasjon med vanntoalett vil UriNova Kompakt redusere vannforbruket med hele 83% og dessuten bidra med en vesentlig miljøfaktor. I kombinasjon med forbrenningstoalett vil forbruk av strøm / gass reduseres vesentlig og kapasiteten mangedobles.