Infiltrasjonspakke under jord
Produktnr.:
6110014
Spesifikasjon:
Renseløsning anbefalt av Bioforsk Jord og Miljø. Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. For kortere avstander fra overflatevann bør sakkyndig kontaktes. En infiltrasjonsgrføt med en filterflate på ca 1m2 som vist på tegningen er en god løsning. Denne kan graves/utformes selv. Bunnen av grøfta skal være plan og ikke dypere enn 60cm i forhold til terrengflaten. Urinen dreneres ut i midten av et 30cm lag med Lecakuler/grov pukk med lite finstoff. Over drenslaget legges fiberduk og et ca 30 cm lag jord for å hindre luktdannelse og frost. Pakken består av et perforert 110mm rør, lengde 2 meter, en fiberduk på 2x0,5m. I tilleg trenger du et 50mm rør/bend frem til toalettet og 500 liter filtralite rensemedium (eller tilsvarende).

NOK 1200

Antall
BeskrivelseBruksdøgn pr år Ubegrenset
Diameter 11 cm