Cinderella gas med Urinal
Produktnr.:
100837
Spesifikasjon:

Pakketilbud: Cinderella gas + Cinderella Urinal

NOK 41990

Antall
Beskrivelse

Cinderella Gas forbrenner toalettavfall ved høy temperatur til minimal askemengde. En propanflaske plasseres ved siden av toalettet og sørger for en rask og effektiv forbrenning på hele 3000W. Gasflaske følger ikke med i leveransen. En platinakatalysator er montert i toalettet for luktfri forbrenning. Det benyttes Ø110mm utluftingsrør for evakuering av varm luft over tak. Strømkrav 12 volt.

Kapasitetsmessig håndterer Cinderella normalt hyttebruk, men ved å installere en Urinal slipper man å bruke gass på forbrenning av urin, samtidig som totalkapasiteten mangedobles.

Urinal:

Beskrivelse
Funksjon:
Cinderella Urinal skal KUN brukes til urinering,og egner seg godt som avlastningstoalett til eksisterende toalettløsninger i hytta. Toalettet kan plasseres enten ved siden av, eller i nærheten av hoved toalettet, eller i eget rom om det er mest hensiktsmessig.
 
Installasjon:
Innstaller urinalet på ønsket plass, 50 mm avløpsrør for urinen kan enten ledes ut igjennom vegg eller gulv, merk at ved gulvgjennomføring vil toalettets
avstand til bakvegg bli ca. 20 cm. Avløpsrøret for urinen ledes ut til egnet resipient som sandfilter, samletank eller annen gråvannsløsning. Urinalet festet til underlaget med skruer (medfølger ikke) eller ved å bruke silikon. Når Cinderella Urinal er montert, og avløpsrør til mottak er tilkoblet, er toalettet klar til bruk.
 
Luktsperre:
Cinderella Urinal er utstyrt med en membran luktsperre, som hindrer lukt i toalettrommet. Løsningen krever ikke sperrevæske, og er derfor alltid frostsikker. Vedlikehold av luktsperren er skylling i vann en til to ganger i året.
 
Alternative mottak til urinavløp:
 
Avløp til egen mottakstank
Dersom hytta har tett samletank for vanntoalett kan urinavløpet kobles direkte inn på avløpsledningen eller tanken. Urinen kan eventuelt føres til en egen mottakstank for urin som tømmes av slamsugebil ved behov.
Avløp til egen gråvannsfilter
Dersom hytta har et eksisterende gråvannsfilter for dusj og vaskevann, kan avløpet fra Cinderella Urinal kobles sammen med denne.
Sandfilter:
Dersom hytta befinner seg mer enn 40 m fra overflatevann kan det etableres et utslippsarrangement for urinen på egen grunn, forutsatt egnede jordmasser. For kortere avstander fra overflatevann bør sakkyndig kontaktes. En infiltrasjonsgrøft, som vist på skissen under kan være en fornuftig løsning. Denne kan du ordne selv. Bunnen av grøfta skal være plan og ikke gå dypere enn 50 cm under jordflaten.
Urinen dreneres da ut i et lag med f.eks. pukk eller Lecakuler. Over drenslaget legges fiberduk og jord for å hindre luktdannelse og frost.